NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Profesionální mediace s pozitivními výsledky

Zůstaňme v kontaktu
RSS Google+ Facebook

Mediace

Potřebujete úspěšně vyřešit spory v civilním životě, v rodině, se sousedem, v rámci dědictví či vypořádání majetku?


Co vše umí mediace v civilním životě úspěšně vyřešit

Mediace je efektivní způsob řešení názorových nesouladů, sporů nebo konfliktů mezi lidmi a skupinami lidí.

Mediaci využijete, pokud se chcete vyhnout eskalaci problému, případnému soudu a zajistit klid.

Díky mediaci zajistíte, aby se konflikt v budoucnu neopakoval. A pokud by se měl opakovat, tak aby obě strany  věděly, jak situaci řešit.

Mediace vám pomůže vyřešit mimosoudní cestou například:

  • Sousedské spory
  • Spory ohledně společenství vlastníků jednotek, o podílové spoluvlastnictví či dědictví.
  • Spory mezi rodiči a školou nebo občany a obecními úřady.

Zajímá vás mediace více?

Co je mediace

Zjistěte, k čemu je mediace dobrá, kdy je vhodné ji využít, jak dlouho trvá a jak je to s mlčenlivostí mediátora.

Kdo to je mediátor

Zjistěte, koho lze považovat za mediátora, kdo je zapsaný mediátor a jaká je jeho role při mediaci.

Jak probíhá mediace

Čtěte, jak probíhá samotná mediace krok za krokem a co vás tak konkrétně čeká.

Mediační dohoda

Zjistěte, co to je mediační dohoda, jak vypadá, co obsahuje a jak je závazná.


Z praxe: jaký výsledek mediace můžete očekávat

Přesvědčte se, jak mediace funguje v reálném životě na příkladech z praxe:

SVJ: problém s neplatičem a spory ohledně způsobu počítání plateb

Výsledek mediace: Obě strany se dohodly na způsobu započítávání platby a způsobu úhrady dlužných částek.

Vypořádání dědictví po jednom rodiči a dohoda o péči o druhého rodiče

Výsledek mediace: Strany sporu se dohodly, jaká část dědictví připadne komu a jakým způsobem se bude postupovat v péči o druhého rodiče.

Spor o náhradu nákladů na rekonstrukci…

… přičemž nemovitost patří jedné ze stran sporu.

Výsledek mediace: Obě strany se dohodly na zpětvzetí žaloby a ukončení vzájemného sporu.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví velké nemovitosti…

…přičemž vlastníky bylo více lidí v širším stupni příbuzenství.

Výsledek mediace: Strany sporu se dohodly na vyplacení části příbuzných s tím, že nemovitost zůstane v podílovém spoluvlastnictví jen 2 z nich. Zároveň se dohodly na vzájemných podílech a kdo může kterou část nemovitosti jak užívat.

Výsledkem byla zároveň také dohoda na řešení případných budoucích situací, kdy by došlo k jinému než dohodnutému užívání částí nemovitosti.


Délka mediace

Obvykle doba mediace nepřekročí 6 hodin.

Z praxe: nejkratší mediace trvala 40 minut, nejdelší půl roku.

Cena mediace, odměna mediátora

Za každou započatou hodinu se platí 1500 Kč, přičemž o tuto částku se dělí strany sporu rovným dílem.

Cena za mediaci je splatná v hotovosti po dokončení každé mediační schůzky.


Chcete spor vyřešit?

Napište mi a já se vám ozvu s návrhem termínů mediačního setkání.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top