NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Profesionální mediace s pozitivními výsledky

Zůstaňme v kontaktu
RSS Google+ Facebook

Firemní mediace | vztahy na pracovišti

Potřebujete úspěšně vyřešit spor na pracovišti, se zaměstnancem, mezi podřízenými či manažery oddělení?


Co vše mediace pomůže úspěšně vyřešit

Konflikty mezi zaměstnanci

Mediace pomáhá úspěšně vyřešit konflikty mezi kolegy, nebo nadřízeným a podřízeným. Může vyřešit spory ohledně změn v týmech nebo změn v procesech firmy. Poradí si také se špatnou spoluprací nebo nespoluprací týmů a oddělení uvnitř firmy.

Spor mezi firmou a zaměstnancem

Mediace je nejefektivnějším a nejlevnějším řešením sporů firmy se zaměstnancem. Ať už se to týká sporu o neplatnosti ukončení pracovního poměru, sporu o náhradu škody a jakýchkoliv dalších konfliktů.

Jak vám firemní mediace pomůže

Zaměstnanci pochopí, z čeho konflikt či spor pramení. Snáze tak pochopí, co se vlastně děje.

Řešení nenařídíte silou (nepopulárně), ale podřízeným dáte možnost spolurozhodnout.

Strany si spolu snáze uvědomí, co jim konkrétně vadí. A lépe přijmou společné řešení.

Jak si mediátor poradí

Mám letité zkušenosti s firemní kulturou, takže se dokážu velmi dobře zorientovat ve vztazích mezi zaměstnanci.

Využívám přímé rozhovory s jednotlivými účastníky sporu. Ti mi sami řeknou to, co je pro ně v dané chvíli opravdu podstatné a kde vidí zádrhel.

Jak si mediátor získá důvěru

Důvěru zaměstnanců získám díky absolutní mlčenlivosti a profesionálnímu vystupování.

Tato důvěra je nutná k vyřešení sporu. A zaměstnanec si bude vědom faktu, že bez jeho důvěry se spor nevyřeší k jeho spokojenosti.

Mediace vs. soudní spor

Mediace je vždy kratší a levnější řešení než soudní spor.

Mediace není autoritativní nařízení. Na řešení se dohodnou obě strany sporu.

Výsledek mediace má kvalitní základ, což má pozitivní vliv na dodržování mediační dohody.

Soud je nejistý. Na rozdíl od soudu mediaci nemůžete „prohrát“ například kvůli procesní chybě.

Jak spolupráce probíhá krok za krokem

  1. Vysvětlíte mi, v čem spor/konflikt spočívá.
  2. Svým zaměstnancům sdělíte, že hodláte situaci řešit smírně pomocí mediace.
  3. Společně se domluvíme na čase a místě mediačního jednání.
  4. Před jednáním zašlete objednávku a zálohu 2 000 Kč.
  1. Na smluveném místě a ve smluveném čase provedu mediaci.
  2. Zaměstnanci vám sdělí výsledek mediace a předloží mediační dohodu, pokud dojde k jejímu uzavření.
  3. Za provedenou mediaci účtuji hodinovou sazbu podle konkrétní délky mediace.
  4. Uhrazením faktury je spolupráce u konce.

Z praxe: jaký výsledek mediace můžete očekávat

Přesvědčte se, jak mediace funguje v reálném životě na příkladech z praxe:

Zaměstnanec nechce předat přístup k profilu na Facebooku

Problém: Zaměstnanec ve výpovědní době nechce sdělit zaměstnavateli přístupové údaje k účtu na Facebooku.

Zaměstnanec argumentuje tím, že jde o jeho volnočasovou aktivitu a jeho účet, i když je pojmenovaný po zaměstnavateli. Na účtu publikuje zajímavosti z oboru podnikání zaměstnavatele, ke kterým se lidé běžně nedostanou. Tyto zajímavosti vyhledává aktivně sám. Zaměstnavatel argumentuje pracovní náplní zaměstnance. Její součástí je také komunikace s veřejností po internetu.

Zaměstnavatel hrozí, že zaměstnanci nevydá zápočtový list. Zaměstnanec hrozí soudem „o autorská práva“.

Výsledek mediace: Obě strany se dohodly ke vzájemnné spokojenosti – soud nezahájily a zaměstnanec dostal svůj zápočtový list.

Zaměstnanec si nechá svůj účet, na který jasně napíše, že se nejedná o oficiální profil zaměstnavatele. Zjistí u provozovatele, jak lze změnit název profilu. Z účtu následně zmizí označení obchodního partnera zaměstnavatele.

A zaměstnavatel obnoví svůj starý a nepoužívaný profil.

Spor mezi kolegyněmi na oddělení firmy

Problém: Dvě kolegyně na jednom pracovišti se nepohodly. Zaměstnavatel však potřebuje, aby mezi nimi zavládl klid a oddělení zase začalo normálně pracovat.

Výsledek mediace: Jedna ze zaměstnankyň si uvědomila, že pro druhou představuje ohrožení, i když to tak sama nevnímala (odborně se označuje jako bossing).

Zaměstnankyně si uvědomila, že obava vedoucí z kolegyně, jejich schopností a z délky jejího působení ve firmě sama nezmizí. Rozhodla se, že dál pokračovat nechce, sama podá výpověď a bude si hledat jiné zaměstnání.

Zaměstnanec podal žalobu na neplatnost výpovědi

Problém: Zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost a dal k soudu žalobu na neplatnost výpovědi. Měl výborné výsledky, byl služebně nejstarší. Ale podle zaměstnavatele dělal zlou krev v týmu. Tak se rozhodl zrušit právě jeho místo.

Výsledek mediace: Zaměstnanec byl oceněn za svou práci, byly probrané různé možnosti jeho dalšího uplatnění jak v rámci firmy, tak mimo ni. Obě strany se dohodly na finanční odměně nad rámec zákonného odstupného.


Délka a cena firemní mediace

Mediace běžně trvá cca 3-6 hodin. Její skutečná délka je ale odvozena od postupu mediačního jednání.

Vyřešení vašeho problému formou mediace přijde firmu pouze na 2 000 Kč za každou započatou hodinu.

Odměnu mediátorovi obvykle platí zaměstnavatel, případně je možná individuální domluva.


Poptávka firemní mediace

Napište mi a já se vám ozvu s návrhem termínů setkání.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top